دستگاه دیستونر قهوه

تماس بگیرید

دستگاه دیستونر قهوه

ساخت ایران

کاربرد : جداسازی سنگ و فلزات از دانه قهوه

× میتونی قبل از خرید مشاوره بگیری